We willen een bijdrage leveren om steden (weer) leefbaar en toegankelijk te maken of te houden voor haar bewoner en bezoekers.

De parkeerplaatsen voor deelmobiliteit raken op door afnemende beschikbaarheid en door beperkte uitgifte van vergunningen. Hierdoor loopt de groei van het autodeelsysteem vast.

We willen de transitie naar deelmobiliteit versnellen, door maximale klantwaarde te realiseren en een optimale inzet van resources (mensen, voertuigen, energie en ruimte).

Appacar bezorgt een huur- of deelauto naar keuze, gegarandeerd en binnen minuten voor de deur.

Zo kan betrouwbare en schone deelmobiliteit sneller opschalen zonder kostbare parkeer- en laadinfrastructuur. 

We zijn door Mobility Lab geselecteerd om onze dienst uitgebreid te testen in de praktijk

We willen daarom met veel partijen samenwerken om een geweldige klantervaring met on demand autogebruik te leveren, 10 keer beter dan autobezit.

We nodigen je uit om ook onderdeel te worden van het appacar connected ecosysteem. Ben jij:

  • Aanbieder van deelauto’s (optimalisatie bezettingsgraad)
  • Aanbieder van huurauto’s (optimalisatie bezettingsgraad)
  • Mobiliteitsaanbieder (MaaS providers, transport operators)
  • Woningexploitant, vastgoedontwikkelaar (parkeernorm + serviceniveau)
  • Hotel, shared workspace en bedrijf (great customer experience)
  • Stad (minder ruimtegebruik, meer leefbaarheid + bereikbaarheid)
  • Datagedreven serviceprovider (parkeren, cards, verzekeringen)

Neem via onderstaand formulier gerust contact met ons op, als je met jouw organisatie impact wilt maken en een gezamenlijke bijdrage wilt leveren aan de missie en doelstelling.