partnerships

We willen een bijdrage leveren om steden (weer) leefbaar en toegankelijk te maken of te houden voor bewoner en bezoekers. Hiervoor organiseren we mobiliteit op een slimmere manier.

Onze doelstelling is om de transitie naar deelmobiliteit te versnellen, door maximale klantwaarde te realiseren en een optimale inzet van resources (mensen, voertuigen, energie en ruimte).

Appacar werkt daarom met veel partijen samen om een geweldige klantervaring met on demand autogebruik te leveren, 10 keer beter dan autobezit.

We nodigen je uit om ook onderdeel te worden van het appacar connected ecosysteem. Ben jij:

  • Aanbieder van deelauto’s (optimalisatie bezettingsgraad)
  • Aanbieder van huurauto’s (optimalisatie bezettingsgraad)
  • Mobiliteitsaanbieder (MaaS providers, transport operators)
  • Woningexploitant, vastgoedontwikkelaar (parkeernorm + serviceniveau)
  • Hotel, shared workspace en bedrijf (great customer experience)
  • Stad (minder ruimtegebruik, meer leefbaarheid + bereikbaarheid)
  • Datagedreven serviceprovider (parkeren, cards, verzekeringen)

Neem via onderstaand formulier gerust contact met ons op, als je met jouw organisatie impact wilt maken en een gezamenlijke bijdrage wilt leveren aan de missie en doelstelling.